Artykuły - Wytyczne i aktualne badania


 • Inhibitory DPP-4

  2013-06-26

  Autor: Łukasz Januszkiewicz,

  Leki inkretynowe to nowe środki stosowane w cukrzycy. Mają korzystny profil działania i wiąże się z nimi spore nadzieje. Dzieli się je na agonistów receptora dla glukagonopodobnego peptydu 1 i inhibitory dipeptydylopeptydazy 4. Inhibitory dipeptydylopeptydazy 4 hamują dipeptydylopeptydazę 4, która rozkłada glukagonopodobny peptyd 1. W ten sposób zwiększa się stężenie tego peptydu, co przynosi wymierne korzyści u osób z cukrzycą.  

  Więcej »
 • Agoniści receptora dla GLP-1

  2013-06-26

  Autor: Łukasz Januszkiewicz,

  Leki inkretynowe to nowoczesne substancje stosowane w cukrzycy, wykazujące szereg korzystnych działań. Dzieli się je na agonistów receptora dla glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1) i inhibitory dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4). Agonisty GLP-1 aktywują receptor dla GLP-1, z czym wiążą się główne plejotropowe działania kliniczne leków tej grupy.

  Więcej »
 • Najważniejsze badania dotyczące cukrzycy w 2012/2013 roku

  2013-05-30

  Autor: Maciej Gryziak,

  Wybór najważniejszych artykułów o tematyce związanej z cukrzycą jest bardzo trudnym zadaniem. Na całym świecie prowadzone są tysiące badań a ich wyniki publikowane są w dziesiątkach czasopism. Z pewnością bardzo ciekawe są eksperymenty związane z tworzeniem sztucznej trzustki czy z wykorzystaniem komórek macierzystych w terapii cukrzycy. Wiele czasu można by także poświęcić badaniom zajmujących się patogenezą cukrzycy czy analizujących aspekty socjologiczno-ekonomiczne. Jednak w tym artykule zaprezentowane będą dane głównie z badań farmakologicznych – jako najbardziej przydatnych w codziennej praktyce lekarskiej.

  Więcej »
 • Ostry zespół wieńcowy u pacjenta z cukrzycą – leczenie zachowawcze

  2013-04-30

  Autor: Łukasz Januszkiewicz,

  Rocznie w Polsce diagnozuje się ok. 230 000 przypadków ostrych zespołów wieńcowych. Ok. 1/5 z nich dotyka osób, które mają cukrzycę. Czy strategia postępowania w tej podgrupie różni się istotnie od ogólnie przyjętej?

  Więcej »
 • Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży

  2013-01-10

  Autor: Ewa Widła,

  W dostępnej literaturze brak jednoznacznych kryteriów diagnostycznych zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży, a pomiędzy istniejącymi definicjami istnieją znaczne rozbieżności. Wiele badań sugeruje jednak, że niezależnie od przyjętych parametrów, współistnienie wielu czynników wchodzących w skład zespołu metabolicznego zwiększa ryzyko chorób takich jak cukrzyca typu 2, choroby układu sercowo-naczyniowego czy niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby także w życiu dorosłym.

  Więcej »
 • Nowości w leczeniu dyslipidemii

  2012-08-23

  Autor: Krzysztof Sarwiński,

  Współcześnie przed lipidologią staje wiele nowych możliwości i wyzwań. Znaczne  rozpowszechnienie zaburzeń lipidowych, a także częstsze wykrywanie dyslipidemii rodzinnych, skłaniają do weryfikacji skuteczności wykrywania oraz leczenia tych patologii. 

  Więcej »
  dyslipidemia, leczenie, wytyczne
 • Głodzenie w okresie okołooperacyjnym dorosłych i dzieci – Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii streszczenie

  2011-12-13

  Autor: ,

  Streszczenie

   „Wytyczne ESA” stanowią przegląd aktualnej wiedzy dotyczącej głodzenia w okresie okołooperacyjnym w połączeniu z oceną jakości dowodów. Systematyczne przeszukiwanie elektronicznych baz danych prowadzono w celu identyfikacji badań opublikowanych od roku 1950 do końca roku 2009, odnoszących się do okresu głodzenia przedoperacyjnego, szybkiego wznowienia żywienia doustnego po operacji oraz wpływu doustnych roztworów węglowodanów na opróżnianie żołądka i rehabilitację w okresie pooperacyjnym. Zidentyfikowano jedno badanie dotyczące głodzenia przedoperacyjnego, które nie zostało uwzględnione w poprzednich przeglądach, oraz 13 badań opublikowanych od czasu wydania ostatniego przeglądu. Przeszukiwanie baz danych doprowadziło także do identyfikacji 20 potencjalnie istotnych badań dotyczących doustnie podawanych węglowodanów oraz 53 badań wczesnego wznowienia żywienia drogą doustną. Publikacje te zostały sklasyfikowane pod kątem poziomu wiarygodności dowodów, ich słuszności naukowej i znaczenia klinicznego. Zastosowano system punktacji Scottish Intercollegiate Guidelines Network służący do oceny poziomu wiarygodności dowodów i jakości zaleceń. Nowe podstawowe zalecenia mówią, że chorych dorosłych i dzieci należy zachęcać do spożywania klarownych płynów do 2 godzin przed planowaną operacją (w tym przed cięciem cesarskim); poza tym wszyscy członkowie grupy opracowującej wytyczne, poza jednym, uważali, że herbata lub kawa z dodatkiem mleka (w ilości nieprzekraczającej 1/5 całkowitej objętości płynu) to nadal płyny klarowne. Osoby dorosłe i dzieci nie powinny przyjmować pokarmów stałych przez 6 godzin przed planowaną operacją i nie należy odwoływać lub opóźniać operacji tylko z powodu użycia przez pacjentów gumy do żucia, słodyczy do ssania czy palenia tytoniu bezpośrednio przed wprowadzeniem do znieczulenia. Prezentowane zalecenia stosują się również do pacjentów obciążonych otyłością, refluksem żołądkowo-przełykowym i cukrzycą oraz do kobiet w ciąży (choć nie w okresie porodu).   Brak jest wystarczających dowodów, aby zalecać rutynowe stosowanie leków zobojętniających kwas żołądkowy, metoklopramidu lub antagonistów receptora H2 przed operacją w trybie planowym u wszystkich pacjentów, z wyjątkiem pacjentek oddziałów położniczych, jednak przed planowym cięciem cesarskim należy zastosować antagonistę receptora H2, a przed cięciem cesarskim ze wskazań nagłych, lek ten należy podać dożylnie, w połączeniu z 30 ml 0,3-molowego roztworu cytrynianu sodu podanego doustnie, w przypadku planowanego znieczulenia ogólnego. Przed operacją w trybie planowym niemowlęta powinny być karmione. Mleko kobiece można bezpiecznie podawać do 4 godzin, a sztuczne mieszanki mleczne do 6 godzin przed planowanym zabiegiem. Poza tym, płyny klarowne należy stosować tak jak u dorosłych. „Wytyczne ESA” zawierają również rozważania dotyczące bezpieczeństwa i możliwych zalet wynikających z podaży węglowodanów w okresie przedoperacyjnym oraz wskazówki odnoszące się do wznowienia żywienia doustnego w okresie pooperacyjnym.  

  Więcej »
 • Wybór sposobu insulinoterapii

  2011-10-06

  Autor: Gerard Pasternak,

  Insulinoterapia jest podstawową metodą leczenia wszystkich pacjentów z cukrzycą typu I (insulinozależną). Stosowana jest także u tych pacjentów z cukrzycą typu II (insulinoniezależną) u których dieta, wysiłek fizyczny oraz terapia doustnymi lekami hipoglikemizującymi nie przynoszą zadowalających efektów. Ze względu na zróżnicowanie tych dwóch grup chorych niezwykle ważne jest takie dobranie metody insulinoterapii, aby oprócz osiągnięcia optymalnej kontroli choroby zapewnić także wysoki poziom "compliance" (stosowania się do zaleceń) ze strony pacjenta. Ma to szczególnie znaczenie ze względu na możliwe działania niepożądane terapii insuliną (hipoglikemia). 

  Więcej »
 • Intensywne obniżanie LDL – czy gra jest warta świeczki?

  2011-07-27

  Autor: ,

  W 1976 roku badacze japońscy – Akira Endo i Masao Kuroda, wyizolowali z pleśni Penicillium citrinium związek, który okazał się hamować aktywność kluczowego enzymu w biosyntezie cholesterolu u człowieka – reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylokoenzymu A (HMG-CoA). Była to mewastatyna, która nie znalazła jednak szerokiego zastosowania. Odkrycie, że hipercholesterolemia i inne dyslipidemie są poważnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych rozpoczęło erę szerokiego stosowania statyn w lecznictwie. Złoty okres tych leków trwa do dziś i nic nie wskazuje na to, aby miał się szybko zakończyć. Do powszechnego użytku weszły odkryte później analogi: lowastatyna, simwastatyna, prawastatyna i fluwastatyna, a także syntetyczne pochodne. Statyny to leki skuteczne i dobrze tolerowane,  o kluczowym znaczeniu w hiperlipidemii, pierwotnej i wtórnej profilaktyce oraz terapii schorzeń sercowo-naczyniowych. Modyfikują aterogenny profil lipidowy, obniżając stężenie cholesterolu LDL i nieznacznie podwyższając HDL. Od wielu lat toczą się jednak dyskusje, jak bardzo należy obniżać stężenie aterogennej frakcji LDL, by leczenie przynosiło maksymalne korzyści, było dobrze tolerowane i nie powodowało długofalowych działań niepożądanych. Ważnym argumentem w tej dyskusji będą z pewnością wyniki opublikowanej właśnie przez prestiżowy Lancet metaanalizy 26 randomizowanych badań, obejmujących łącznie 170 tysięcy uczestników.  Autorzy postawili sobie za cel określenie bezpieczeństwa i skuteczności strategii intensywnego obniżania stężenia LDL.

  Więcej »
  lipidogram, miażdżyca, LDL
 • Celiakia u dziecka z cukrzycą typu 1.

  2011-07-18

  Autor: Gerard Pasternak,

  Celiakia wraz z chorobami gruczołu tarczowego, należą do najczęstszych chorób o podłożu autoimmunologicznym, współwystępujących z cukrzycą typu 1. Przebieg celiakii u pacjentów z cukrzycą jest często bezobjawowy, może być także skąpo objawowy bądź z objawami atypowymi. Celiakia często występuje w momencie rozpoznania cukrzycy typu pierwszego, dlatego istotna jest diagnostyka w jej kierunku. Obecność celiakii u pacjentów z cukrzycą ma istotny wpływ na prowadzenie leczenia samej cukrzycy, brak wczesnego rozpoznania, a także leczenia celiakii, prowadzić może do poważnych powikłań, dlatego istotne jest szybkie wykrywanie tej choroby.

  Więcej »
« poprzednie   | 1 | 2 |  

Logowanie medi-ACCESS

Aby przeglądać ten dokument musisz być zalogowany

Rejestracja medi-ACCESS

Nie masz dostępu?

Zarejestruj się >>

Rejestracja jest bezpłatna

Regulaminy mediPORTALS.pl >>

Medi-TV

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

 • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
  dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
  dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
 • Zobacz produkty >>
 • Reklama w portalu >>