Regulaminy mediPORTALS.pl

Regulamin Case Studies (przypadki kliniczne)

Regulamin Case Studies (przypadki kliniczne)

1.W ramach portalu mediDIABETOLOG.pl, leczenieOKOŁOOPERACYJNE.pl, zakrzepyiZATORY.pl lub mediGINEKOLOG.pl zarejestrowany Użytkownik może w panelu Moje Konto w module Case Studies publikować opisy przypadków (ang. case studies), które mogą być interesujące lub cenne szkoleniowo dla lekarzy i innych osób zawodowo związanych z medycyną. Zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość wprowadzenia własnych opisów przypadków i omawiania ich na łamach portalu w formie forum dyskusyjnego.

2.Decydując się na korzystanie z modułu Case Studies Użytkownik składa oświadczenie, iż akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu, jak również  Regulaminu ogólnego mediPORTALS.pl, którego niniejszy Regulamin stanowi integralną część.

3.Opisy przypadków wprowadzone do systemu poprzez formularz on-line (w ramach panelu Moje Konto) przez użytkowników, Wydawca udostępnia na przestrzeni do tego przeznaczonej na stronie www.medidiabetolog.pl, leczenieokolooperacyjne.pl, www.zakrzepyizatory.pl, www.mediginekolog.pl. Wydawca nie ingeruje w te treści, ani wizualizację. Wydawca usunie z Portalu opisy przypadków, jeżeli uzyska wiadomość, że naruszają prawo, prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich.

4.Opisy przypadków w  szczególności nie mogą:

-zawierać żadnych danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację pacjenta/-ów,

-w przypadku zdjęć należy uniemożliwić identyfikację pacjenta /-ów, chyba, że oni, lub ich przedstawiciele ustawowi, wyrażą pisemną zgodę na publikację materiału w formie pierwotnej,

-dane dotyczące rasy, wyznania, preferencji seksualnych oraz wszelkie inne dane „wrażliwe” powinny być podawane wyłącznie wówczas, gdy mają istotne znaczenie z merytorycznego punktu widzenia,

-zawierać zaleceń stosowania określonych nazw handlowych leków.

5.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje Regulamin ogólny mediPORTALS.pl oraz przepisy prawa.

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>