mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Amerykańskie dzieci coraz chudsze?

2012-01-27
dzieci, otyłość

Źródło: Centers for Disease Control and Prevention. Obesity in K-8 students - New York City, 2006-07 to 2010-11 school years. JAMA 2012; 307(4): 352-354.

Na łamach amerykańskiego czasopisma JAMA ukazał się raport CDC (Centers for Disease Control and Prevention) na temat otyłości wśród dzieci w wieku K-8 (od przedszkola do ósmej klasy) mieszkających w Nowym Jorku. Jak donosi raport w latach 2006-2011 częstość występowania otyłości w wymienionej grupie dzieci spadła o 5.5 proc. (z 21.9 proc. do 20.7 proc.). Ilość dzieci otyłych zmniejszyła się we wszystkich badanych grupach wiekowych, na wszystkich szczeblach zamożności, a także we wszystkich badanych rasach i grupach etnicznych. Największy spadek odsetka dzieci otyłych odnotowano w grupie dzieci w wieku 5-6 lat (9.9 proc., z 20.2 proc. do 18.2 proc.). W tej grupie największy spadek otyłości dotyczył dzieci białych (23.6 proc., z 16.1 proc. do 12.3 proc.). Wśród dzieci azjatyckich natomiast wyniósł on 13.5 proc. (z 15.5 proc. do 13.4 proc.), wśród rasy czarnej 7.0 proc. (z 18.5 proc. do 17.2 proc.) oraz 6.0 proc. (z 24.9 proc. do 23.4 proc.) wśród rasy latynoskiej. Biorąc pod uwagę wszystkie badane grupy wiekowe, największą redukcję otyłości odnotowano także pośród dzieci rasy białej.

W grupie dzieci w wieku 5-6 lat obserwowano duże różnice liczby dzieci otyłych w zależności od zamożności okolicy, w której żyły. Największy spadek odnotowano wśród dzieci z rejonów zamożnych (16.7 proc.), u dzieci z biednych dzielnic spadek ten był nieznaczny (2.7 proc.).

Optymistyczne wyniki raportu potwierdzają skuteczność programów do zwalczania otyłości wśród dzieci, jakie władze Nowego Jorku stopniowo wprowadzały w latach 2003-2009. Polegały one m. in. na zmianie menu szkolnych stołówek, na zwiększeniu liczby godzin zajęć sportowych, zmniejszeniu liczby godzin spędzanych przed telewizorem lub komputerem w ośrodkach opieki zbiorowej, a także zapewnieniu szkoleń na temat prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci nauczycielom i pielęgniarkom szkolnym. Warto jednak zwrócić uwagę, że największy spadek otyłości dokonał się wśród dzieci w wieku przedszkolnym, co sugeruje, że dużo większy wpływ na zwyczaje żywieniowe i aktywność fizyczną dziecka ma jego domowe środowisko, szkoła odgrywa natomiast mniejszą rolę. Niepokojącym faktem ujawnionym przez raport jest z pewnością mały spadek otyłości wśród dzieci biednych pochodzących z mniejszości etnicznych. Powinien on posłużyć za bodziec do wprowadzania kolejnych, zakrojonych na jeszcze szerszą skalę programów do zwalczania otyłości wśród dzieci.

Autor:

Ewa Witkowska


Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>