mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Krwawienia występują podobnie często przy stosowaniu warfaryny i kwasu acetylosalicylowego

2012-01-28

Źródło: Warkentin AE, et al. Bleeding Risk in Randomized Controlled Trials Comparing Warfarin and Aspirin: a Systematic Review and Meta-Analysis. J Thromb Haemost. 2012, 1.

Krwawienia należą do typowych powikłań u pacjentów leczonych warfaryną i kwasem acetylosalicylowym. Badacze kanadyjscy postanowili porównać ich częstość u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi, leczonych tymi lekami w zalecanych dawkach i zgodnie z wytycznymi. Wyniki przeglądu systematycznego z metaanalizą prezentują na łamach bieżącego wydania Journal of Thrombosis and Haemostasis.

Autorzy przeszukali bazy MEDLINE, Embase i Cochrane do września 2011, identyfikując kontrolowane badania randomizowane dotyczące krwawień u dorosłych, przyjmujących kwas acetylosalicylowy (60-650 mg na dobę) oraz warfarynę (docelowe INR 2.0-3.5). Minimalny czas obserwacji wynosił 3 miesiące. Kryteria włączenia spełniło ostatecznie 8 badań, obejmujących niemal 3000 pacjentów. U pacjentów otrzymujących warfarynę zaznaczał się trend do częstszego występowania istotnych klinicznie krwawień (OR 1.27, 95% CI 0.83-1.94). Okazało się, że połączony iloraz szans wystąpienia krwotoków wewnątrzczaszkowych u pacjentów leczonych warfaryną vs ASA wyniósł 1.64 (95% CI 0.71-3.78). Dla istotnych klinicznie krwawień pozaczaszkowych 1.03 (95% CI 0.61-1.75). Mniejsze krwawienia były nieco częstsze u pacjentów leczonych warfaryną (OR 1.50, 95% CI 1.13-2.00).

Badacze nie wykazali istotnej różnicy w częstości ciężkich krwawień pomiędzy pacjentami przyjmującymi warfarynę i aspirynę.

Opracował: dr n. med. Mirosław Kiedrowski

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>