mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Korzyści płynące z programu opartego na powtarzanych ćwiczeniach torujących dla kończyny górnej z niedowładem u osób po udarze mózgu w fazie podostrej: randomizowane badanie kontrolne

2013-10-14

Źródło: Shimodozono M, Noma T, Nomoto Y, Hisamatsu N, Kamada K, Miyata R, Matsumoto S, Ogata A, Etoh S, Basford JR, Kawahira K. Neurorehabil Neural Repair 2013; 27(4): 296–305; PMID: 23213077

Wstęp: Nowo rozwijającym się podejściem w rehabilitacji osób po udarze mózgu z niedowładem kończyny górnej są powtarzane ćwiczenia torujące (ang. repetitive facilitative exercise - RFE), które są połączeniem często powtarzanego ruchu oraz ułatwiania przepływu impulsów nerwowych - torowania (ang. neurofacilitation). Wstępne badania są zachęcające, lecz nie przedstawiono do tej pory randomizowanej oceny kontrolnej.

Cel: Porównanie skuteczności RFE z konwencjonalną rehabilitacją dorosłych w fazie podostrej po udarze mózgu.

Metody: W randomizowanym badaniu kontrolnym ze ślepą próbą uczestniczyły 52 dorosłe osoby, które były od 3 do 13 tygodni po udarze mózgu i z niedowładem kończyny górnej (stadium Brunnstrom ≥ III). Uczestników podzielono losowo na 2 grupy i poddano leczeniu. Terapia trwała przez 4 tygodnie, 5 dni w tygodniu, po 40 minut. Pacjenci przydzieleni do grupy z RFE otrzymywali 100 standardowych ruchów w co najmniej 5 stawach kończyny górnej, podczas gdy osoby z grupy kontrolnej brały udział w konwencjonalnej rehabilitacji kończyny górnej. Na koniec terapii dokonano oceny pierwszych i drugich wyników (poprawa w grupie, odpowiednio w teście Action Research Arm (ARAT) i w ocenie motoryczności Fugl-Meyer Arm (FMA)).

Wyniki: Badanie ukończyło 49 osób (26 z grupy RFE). Wynik testu ARAT i ocena motoryczna FMA na początku badania liczyły odpowiednio 19±21 i 39±21 (średnia ± odchylenie standardowe). Końcowa ocena pokazała istotnie większą poprawę w grupie RFE niż w grupie kontrolnej, zarówno w teście ARAT (F = 7,52, p = 0,009) i w punktach oceny motorycznej FMA (F = 5,98, p = 0,019).

Wnioski: Wyniki badania sugerują, że RFE mogą być bardziej skuteczne w zmniejszaniu skutków niepełnosprawności i poprawie funkcji kończyny górnej z niedowładem u osób po udarze mózgu w fazie podostrej niż tradycyjna rehabilitacja.

Opracowała: Jolanta Marszałek

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>