mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Suplementacja witaminą C korzystna u pacjentów z cukrzycą typu 2?

2012-01-18

Źródło: Ganesh N. Dakhale, et al. Supplementation of Vitamin C Reduces Blood Glucose and Improves Glycosylated Hemoglobin in Type 2 Diabetes Mellitus: A Randomized, Double-Blind Study. Adv Pharmacol Sci 2011; 2011:195271.

Stres oksydacyjny odgrywa istotną rolę w patogenezie cukrzycy typu 2. Wychodząc z tego założenia indyjscy badacze sprawdzili, czy obdarzona działaniem antyoksydacyjnym witamina C dołączona do konwencjonalnej terapii metforminą może przyczynić się do poprawy kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2. 
W badaniu udział wzięło 70 osób w wieku od 30 do 60 lat z rozpoznaną cukrzycą typu 2. Kryterium włączenia określono dla wartości glikemii na czczo zawierających się w przedziale 126mg/dl - 250mg/dl, a uczestników przydzielono losowo do dwóch grup. Grupa badana otrzymywała regularnie metforminę (2 x 500 mg/dobę) wraz z witaminę C (2 x 500 mg/dobę), grupa kontrolna metforminę w identycznej dawce oraz placebo. Po 12 tygodniach przeanalizowano efekty każdej strategii, oceniając ich wpływ na zmiany glikemii na czczo, glikemii poposiłkowej oraz wartość hemoglobiny glikowanej HbA1C. 
Wyniki analizy pokazały spadek wartości glikemii na czczo oraz glikemii poposiłkowej w grupie kontrolnej, przy jednoczesnym braku istotnego obniżenia się wartości HbA1C. W grupie badanej, w której terapię uzupełniono o stosowanie witaminy C, wszystkie wspomniane wyniki uległy istotnemu obniżeniu, a różnice pomiędzy grupami osiągnęły istotność statystyczną. 

Reasumując - wydaje się, że w cukrzycy typu 2 uzupełnienie konwencjonalnej terapii z zastosowaniem metforminy o suplementację witaminą C może być korzystne.

Opracowała: lek. Maria Miąskiewicz

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>