mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Ciągłe monitorowanie skutkuje poprawą wyrównania glikemii

2012-01-16

Źródło: Vigersky RA, Fonda SJ, Chelappa M, Walker MS, Ehrhardt NM. Short- and long-Term Effects of Real-Time Continuous Glucose Monitoring in Patients With Type 2 Diabetes. Diabetes Care 2012; 35:32-38.

Urządzenie do ciągłego monitorowania stężenia glukozy (real-time continuous glucose monitoring, RT-CGM) mierzy stężenie glukozy w płynie pozakomórkowym. Urządzenie dokonuje pomiaru automatycznie, co pięć minut. Zdecydowaną jego zaletą jest to, że pozwala ono uniknąć wielokrotnego pobierania próbek krwi w czasie dnia, a także mierzy stężenie glukozy także w nocy. Dodatkowo, alarmuje pacjenta o wykrytej hipo- lub hiperglikemii. 

Wiadomym jest, że RT-CGM skutkuje poprawą kontroli glikemii wśród chorych na cukrzycę typu 1 oraz chorych na cukrzycę typu 2 przyjmujących insulinę doposiłkowo. Sugerując się tymi danymi, Vigersky i wsp. przeprowadzili randomizowane badanie prospektywne sprawdzające skuteczność RT-CGM wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 nie przyjmujących insuliny doposiłkowo. 

Do badania zakwalifikowano łącznie 100 osób w wieku ≥ 18 lat, u których rozpoznanie cukrzycy typu 2 postawiono przynajmniej na trzy miesiące przed włączeniem do badania. Hemoglobina glikowana (HbA1c) wynosiła u tych chorych pomiędzy 7 a 12 proc. Badanie trwało 52 tygodnie i porównywało krótkoterminowe (12 tygodni) i długoterminowe (52 tygodnie) stosowanie RT-CGM z pomiarem stężenia glukozy metodą tradycyjną (self-monitoring of blood glucose, SMBG). 

W badaniu wykazano, że spadek stężenia HbA1c po 12, 24, 38 i 52 tygodniach wynosił w grupie stosującej RT-CGM odpowiednio 1,0 proc., 1,2 proc., 0,8 proc. oraz 0,8 proc. W grupie stosującej SMBG spadek stężenia HbA1c wyniósł natomiast odpowiednio 0,5 proc., 0,5 proc., 0.5 proc. oraz 0,2 proc. Obliczono, że szybkość spadku stężenia HbA1c wynosiła w grupie RT-CGM 1,16x(1/czas2), w grupie SMBG natomiast 0.51x(1/czas2). Ponadto spadek HbA1c w grupie RT-CGM w porównaniu do SMBG wyniósł odpowiednio 0,9 i 0,4 proc. po 12 tygodniach, 1,0 i 0,5 proc. po 24 tygodniach, 1,1 i 0,5 proc. po 38 tygodniach oraz 1,1 i 0,5 proc. po 52 tygodniach. Obliczono, że każdy dzień noszenia urządzenia skutkował spadkiem HbA1c o 0,02 proc. W grupie SMBG obserwowano ponadto, że częstsze pomiary glikemii wiązały się z niższym stężeniem HbA1c. 

Wyniki badania dowodzą, że stosowanie RT-CGM przez 12 tygodni znacznie poprawia kontrolę glikemii wśród chorych na cukrzycę typu 2 nie przyjmujących insuliny doposiłkowo, zarówno w czasie stosowania jak i do roku po zakończeniu stosowania. 

Autor: Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>