mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Nowe wzory recept obowiązujące od stycznia 2012

2012-01-03
recepta, refundacja


Przedstawiamy nowy, aktualnie obowiązujący wzór recepty lekarskiej. Z punktu widzenia lekarza najważniejsze zmiany polegają na:

- pojawieniu się list refundacyjnych, publikowanych w formie obwieszczenia MZ; zawierają one informacje na temat zakresu zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, w których lek jest refundowany, poziomy odpłatności, ceny, limity i in.,

- rezygnacji z wpisywania „P” w niektórych chorobach przewlekłych w obowiązujących dotąd rozporządzeniach,

- obowiązku określania poziomu odpłatności za ordynowane leki,

- możliwości przepisania tylko jednego leku recepturowego,

- wprowadzeniu 22-cyfrowego numeru recepty,

-  wprowadzeniu obowiązku zwrotu funduszowi kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi, niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy, wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach zawierających listę leków refundowanych.

Stosowanie dotychczasowych recept jest możliwe do końca czerwca 2012. Nie należy tam jednak umieszczać symbolu "P". Informacje o odpłatności winny być podawane po prawej stronie, przy danym leku - tak, jak na nowych drukach.

Redakcja mediPORTALS.pl

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>