mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Czy metformina chroni przed rozwojem raka jelita grubego?

2011-10-18

Źródło: Zhi-Jiang Zhang et al. Reduced Risk of Colorectal Cancer With Metformin Therapy in Patients With Type 2 Diabetes A meta-analysis, Diabetes Care 2011, 10.

W doniesieniach naukowych udowodniono rolę metforminy w przeciwdziałaniu procesom nowotworzenia. Nie zostało jednak jednoznacznie rozstrzygnięte, czy lek ten ma również znaczenie w prewencji rozwoju raka jelita grubego. Wykorzystując zasoby bazy PubMed oraz SciVerse Scopus naukowcy z Chin przeprowadzili metaanalizę dotychczasowych badań opisujących związek między metforminą a ryzykiem rozwoju raka jelita grubego u pacjentów z cukrzycą typu 2. Wyniki pracy omówiono na łamach Diabetes Care. 

Analiza objęła pięć badań, w których łącznie uczestniczyło 108.161 pacjentów z rozpoznaną cukrzycą typu 2.  Uzyskane wyniki przemawiały za znacznie niższym ryzykiem neoplazji nabłonka jelitowego u pacjentów stosujących metforminę (RR=0.63). Kolejna analiza przeprowadzona po wykluczeniu jednego z pięciu wyjściowo ocenianych badań potwierdziła wspomnianą tezę.

Reasumując, stosowanie metforminy może w istotny sposób wpływać na zmniejszenie ryzyka rozwoju raka jelita grubego u pacjentów z cukrzycą typu 2. 

Opracowała: lek. Maria Miąskiewicz

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>