mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Statyny i metformina w prewencji raka gruczołu krokowego

2012-05-11

Źródło: Donna M. Lehman et al. Statin Use as a Moderator of Metformin Effect on Risk for Prostate Cancer Among Type 2 Diabetic Patients. Diabetes Care 2012, 5.

W ostatnich latach wykazano, że metformina - najczęściej stosowany doustny lek przeciwcukrzycowy - wykazuje liczne działania plejotropowe, w tym także przeciwnowotworowe. Z kolei status szeroko stosowanych statyn jest w tej sprawie mniej oczywisty. Kompleksowe leczenie cukrzycy często wymaga łącznego stosowania powyższych preparatów, stąd tak interesujące jest opublikowane właśnie na łamach Diabetes Care doniesienie badaczy amerykańskich. Dowodzą oni, iż łączne stosowanie metforminy i statyn u pacjentów z cukrzycą typu 2 wiąże się z silniejszym efektem ochronnym wobec rozwoju raka stercza niż stosowanie leku hipoglikemizującego w monoterapii. Efekty te wynikają najprawdopodobniej z nakładających się mechanizmów działania powyższych leków. 

Autorzy wykorzystali bazę Veteran Administration Health Care System. Do analizy włączono 5,042 mężczyzn z rozpoznaną cukrzycą typu 2 (leczonych metforminą lub pochodną sulfonylomocznika) bez stwierdzonego raka stercza w chwili rozpoczęcia badania. Średni okres obserwacji wyniósł 5 lat. W takim czasie nowotwór ten rozwinął się u 7,5% uczestników. 

Stosowanie statyn wiązało się z istotną różnicą w zapadalności na raka gruczołu krokowego (P<0.0001). U pacjentów stosujących statynę nowotwór ten stwierdzano ok. 2-krotnie rzadziej niż u osób leczonych jedynie doustnym lekiem przeciwcukrzycowym (HR 2.15 [1.83-2.52]). Rozwinął się on u 17 z 533 osób w grupie stosującej metforminę oraz u 135 z 2404 osób  przyjmujących pochodną sulfonylomocznika. Natomiast przy monoterapii metforminą lub pochodną sulfonylomocznika chorobę stwierdzono w 22 (22/175) oraz 186 (186/1930) przypadkach.

Wzmożony efekt ochronny związany z terapią skojarzoną (metformina + statyna) to ważna informacja w świetle rosnącej zapadalności na cukrzycę typu 2 oraz powszechnego występowania raka stercza u starszych mężczyzn. 

Opracowała: lek. Maria Miąskiewicz

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>