Dla Pacjentów

Dla Pacjentów

Sobota, 23 lipca 2011

W Polsce jak również na świecie wzrost zachorowań na cukrzycę przybrał formę epidemii. Ocenia się, że w 2020 roku liczba chorych na cukrzycę wyniesie około 200 milionów osób. Prognozy wielu organizacji medycznych – Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Międzynarodowej Federacji Cukrzycowej (IFD) oraz Europejskiego Towarzystwa Badania Cukrzycy (EASD) wskazują, że wzrost zapadalności na cukrzycę będzie dużym obciążeniem medycznym, społecznym i ekonomicznym każdego społeczeństwa.

więcej...
Sobota, 23 lipca 2011

Cukrzyca jest najczęściej spotykaną chorobą metaboliczną. Patofizjologia tej choroby polega na niedoborze insuliny, która jest hormonem odpowiadającym za obniżenie poziomu glukozy we krwi poprzez magazynowanie tego cukru w wątrobie i mięśniach. Niedobór insuliny powoduje podwyższony poziom glukozy, czyli hiperglikemię. Czym grozi zaniedbanie tego stanu dla matki i jakie mogą być konsekwencje dla dziecka?

więcej...
Sobota, 23 lipca 2011

Cukrzyca jest chorobą, w której dochodzi do nieprawidłowej przemiany węglowodanów. Spowodowana jest brakiem działania w organizmie hormonu – insuliny. Insulina umożliwia przechodzenie glukozy do komórek oraz ułatwia jej wykorzystanie, tym samym prowadząc do obniżenia poziomu cukru we krwi.

więcej...
Sobota, 23 lipca 2011

Czasami wykwity lub zakażenia skórne są pierwszymi objawami klinicznymi cukrzycy lub jej powikłań. Znajomość zmian skórnych występujących w przebiegu cukrzycy jest dla lekarzy dermatologów bardzo ważna, ponieważ może przyczynić się do rozpoznania choroby podstawowej, a w konsekwencji - do jej prawidłowego leczenia. Druga część artykułu jest poświęcona zmianom, które często współistnieją z cukrzycą, ale ich patomechanizm nie został do końca poznany.

więcej...
Piątek, 22 lipca 2011

Cukrzyca zaliczana jest do chorób społecznych. Każdego roku na świecie odnotowuje się miliony nowych zachorowań na cukrzycę; miliony umierają też z powodu jej powikłań. Ze względu na swój charakter, cukrzyca pozostaje w kręgu zainteresowań lekarzy różnych specjalności m.in.: internistów, nefrologów, okulistów, neurologów. Liczne zmiany skórne są również częstym powodem wizyt diabetyków u lekarzy dermatologów. W niniejszym artykule przedstawiono towarzyszące cukrzycy zmiany skórne, których patogeneza jest dokładnie poznana.

więcej...

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>