Artykuły - Leczenie cukrzycy


 • Inhibitory DPP-4

  2013-06-26

  Autor: Łukasz Januszkiewicz,

  Leki inkretynowe to nowe środki stosowane w cukrzycy. Mają korzystny profil działania i wiąże się z nimi spore nadzieje. Dzieli się je na agonistów receptora dla glukagonopodobnego peptydu 1 i inhibitory dipeptydylopeptydazy 4. Inhibitory dipeptydylopeptydazy 4 hamują dipeptydylopeptydazę 4, która rozkłada glukagonopodobny peptyd 1. W ten sposób zwiększa się stężenie tego peptydu, co przynosi wymierne korzyści u osób z cukrzycą.  

  Więcej »
 • Agoniści receptora dla GLP-1

  2013-06-26

  Autor: Łukasz Januszkiewicz,

  Leki inkretynowe to nowoczesne substancje stosowane w cukrzycy, wykazujące szereg korzystnych działań. Dzieli się je na agonistów receptora dla glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1) i inhibitory dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4). Agonisty GLP-1 aktywują receptor dla GLP-1, z czym wiążą się główne plejotropowe działania kliniczne leków tej grupy.

  Więcej »
 • Rola pacjenta w podejmowaniu decyzji terapeutycznych w cukrzycy

  2013-05-30

  Autor: Maciej Gryziak,

  Jako przewlekła choroba, cukrzyca stanowi wyzwanie i dla lekarza, i dla pacjenta. Badania jasno wskazują, że najlepsze wyniki można osiągnąć poprzez dobrą komunikację personelu medycznego i chorego. Bez współpracy pacjenta niemożliwe jest osiągnięcie właściwych celów terapeutycznych w cukrzycy. To zaś w znacznej mierze zależy od wiedzy pacjenta o chorobie. Odpowiednio wyedukowany pacjent może spełniać ważną rolę nie tylko przy samokontroli glikemii, ale także przy regulacji dawek insuliny. Co więcej, to właśnie od pacjentów w głównej mierze zależy wprowadzenie odpowiedniej diety i zmian w stylu życia.

  Więcej »
 • Nowości w leczeniu cukrzycy

  2013-05-30

  Autor: Maciej Gryziak,

  Ilość i różnorodność badań nad cukrzycą pozwala mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy dysponować jeszcze skuteczniejszymi metodami leczenia. Wiele nadziei budzi zastosowanie komórek macierzystych. Zanim jednak będą one powszechnie stosowane, pozostają w użyciu metody farmakologiczne. W ostatnim czasie pojawiło się kilka nowych leków o których warto pamiętać. Są to preparaty zawierające pioglitazon i dapagliflozynę oraz nowa insulina bazowa degludec.

  Więcej »
 • Najważniejsze badania dotyczące cukrzycy w 2012/2013 roku

  2013-05-30

  Autor: Maciej Gryziak,

  Wybór najważniejszych artykułów o tematyce związanej z cukrzycą jest bardzo trudnym zadaniem. Na całym świecie prowadzone są tysiące badań a ich wyniki publikowane są w dziesiątkach czasopism. Z pewnością bardzo ciekawe są eksperymenty związane z tworzeniem sztucznej trzustki czy z wykorzystaniem komórek macierzystych w terapii cukrzycy. Wiele czasu można by także poświęcić badaniom zajmujących się patogenezą cukrzycy czy analizujących aspekty socjologiczno-ekonomiczne. Jednak w tym artykule zaprezentowane będą dane głównie z badań farmakologicznych – jako najbardziej przydatnych w codziennej praktyce lekarskiej.

  Więcej »
 • Epigenetyka - nowe spojrzenie na patofizjologię cukrzycy

  2013-03-11

  Autor: Maciej Gryziak,

  Epigenetyka jest dziedziną nauki badającą modyfikacje w funkcjonowaniu genów, zachodzące bezzmian w samej sekwencji DNA. Takie modyfikacje mogą być zaangażowane w rozwój chorób, w tym także cukrzycy. Do głównych mechanizmów epigenetycznych związanych z patogenezą cukrzycy należy metylacja DNA, modyfikacja histonów oraz zmieniona ekspresja genów przez RNA.

  Więcej »
 • Intensywna insulinoterapia w cukrzycy typu 1

  2012-12-03

  Autor: Krzysztof Sarwiński,

  Cukrzyca typu I wiąże się z niedostateczną produkcję insuliny w organizmie. Podstawową formą terapii jest w tym wypadku podanie egzogennej insuliny, tak by uzupełnić zaistniały niedobór. Preferowaną metodą jest terapia z użyciem mieszanek insulin podawanych w postaci kilku wstrzyknięć bądź wlewu przy użyciu pompy insulinowej.

  Więcej »
 • Intensywna insulinoterapia w cukrzycy typu 2

  2012-12-03

  Autor: Krzysztof Sarwiński,

  Odmienna patogeneza i patofizjologia cukrzycy typu II względem cukrzycy typu I sprawiają, że to leki doustne są podstawą terapii, zwłaszcza na początkowych etapach choroby.  Insulinoterapia jest często włączana zbyt późno i z pewnymi oporami zarówno ze strony pacjentów, jak i lekarzy.

  Więcej »
 • Dieta w cukrzycy ciążowej

  2012-08-01

  Autor: Aleksandra Maksym,

  Cukrzyca ciążowa - GDM (Gestational Diabetes Mellitus) jest zaburzeniem metabolizmu węglowodanów rozwijającym się lub rozpoznanym po raz pierwszy w ciąży. Według rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w celu wykrycia tej nieprawidłowości wykonuje się przesiewowo test diagnostyczny doustnego obciążenia glukozą – 75G OGTT (Oral Glucose Tolerance Test). Zapadalność na cukrzycę ciężarnych w Europie wynosi 3-5% i zdaje się wciąż rosnąć [1] Wysokie poziomy glikemii w czasie ciąży mogą zwiększać ryzyko wsytąpienia wielu powikłań matczynych jak i noworodkowych, także długofalowych. Rozróżnia się dwa typy cukrzycy ciążowej: G1, w którym dla znormalizowania glikemii wystarczy zastosowanie postępowania dietetycznego oraz G2,w którym oprócz leczenia dietą stosuje się insulinoterapię.

  Więcej »
  .
 • Cukrzyca ciężarnych okiem dietetyka

  2012-08-01

  Autor: Kamila Zacharewicz,

  Istotnym elementem leczenia cukrzycy ciążowej jest dieta. Celem leczenia jest osiągnięcie normoglikemii oraz dostarczenie niezbędnych składników dla rozwoju płodu i odżywienia matki. Zalecana jest dieta wysokobiałkowa z ograniczeniem węglowodanów łatwo przyswajalnych. Podaż energii uzależnia się od przedciążowej wartości BMI, aktywności fizycznej, wieku oraz trymestru ciąży. Zalecane jest ok. 6 posiłków w ciągu dnia, wraz z dodatkowym  posiłkiem przed snem. W celu zabezpieczenia ciężarnej przed hipoglikemią oraz niedopuszczenia do rozwoju ketonemii istotne jest odpowiednie rozplanowanie węglowodanów na poszczególne posiłki oraz ich jakość. Podczas doboru produktów spożywczych należy kierować się ogólnymi zasadami prawidłowego żywienia.

  Więcej »
« poprzednie   | 1 | 2 | 3 | 4 |  

Logowanie medi-ACCESS

Aby przeglądać ten dokument musisz być zalogowany

Rejestracja medi-ACCESS

Nie masz dostępu?

Zarejestruj się >>

Rejestracja jest bezpłatna

Regulaminy mediPORTALS.pl >>

Medi-TV

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

 • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
  dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
  dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
 • Zobacz produkty >>
 • Reklama w portalu >>