Cel strony

Cel strony

mediDIABETOLOG.pl jest portalem specjalistycznym, działającym w ramach sieci serwisów medycznych mediPORTALS.pl, należących do Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.

W ramach portalu mediDIABETOLOG.pl rozpowszechniane są prace poruszające tematy z zakresu szeroko pojętej diabetologii i dziedzin pokrewnych.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL jest obecne na rynku wydawniczym już 65 lat. Jest najstarszym i największym wydawnictwem medycznym w Polsce. Dzięki książkom PZWL kilka pokoleń lekarzy polskich zdobywało i zdobywa wiedzę medyczną.

Wydawnictwo powstało w roku 1945 jako Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, wydając książki i czasopisma naukowe, poradniki i filmy (od lat 60.). W 1993 roku zostaje przekształcone w spółkę pracowniczą - Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Od roku 1998 należy do grupy PWN.

Oficyna wydaje książki dla całego środowiska medycznego - literaturę zawodową dla lekarzy, stomatologów, farmaceutów i średniego personelu medycznego, podręczniki akademickie i licencjackie oraz monografie, słowniki, leksykony, encyklopedie, materiały dydaktyczne na CD (filmy instruktażowe) oraz poradniki medyczne.

Z Wydawnictwem od początku współpracują najlepsi polscy lekarze, naukowcy, autorzy i tłumacze. Utrzymujemy też stały kontakt z najważniejszymi placówkami naukowymi, m.in. z Instytutem Onkologii, Instytutem Kardiologii, Instytutem Matki i Dziecka, Centrum Zdrowia Matki Polki, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutem Żywności i Żywienia, akademiami medycznymi oraz największymi wydawnictwami literatury medycznej w świecie, m.in. Masson z Francji, Georg Thieme Verlag, Springer-Verlag, Schattauer z Niemiec, Elsevier z USA i Wielkiej Brytanii, McGraw-Hill i Lippincott Williams & Wilkins z USA oraz Blackwell Publishing i Oxford University Press z Wielkiej Brytanii.

Dorobek wydawniczy PZWL jest ogromny. Do tej pory ukazało się ponad 13,5 tys. tytułów w łącznym nakładzie przekraczającym 320 mln egzemplarzy.
Obecnie Wydawnictwo Lekarskie PZWL wydaje ponad 130 tytułów rocznie.

Ponadczasowym bestsellerem oficyny jest Anatomia człowieka Adama Bochenka i Michała Reichera (ponad 700.000 egzemplarzy), a wśród poradników - Domowy poradnik medyczny napisany przez zespół autorów pod redakcją Kazimierza Janickiego (ponad 500.000 egzemplarzy).

Najbardziej poszukiwanymi pozycjami literatury zawodowej w ostatnim roku są następujące książki: Mały atlas anatomiczny Ryszarda Aleksandrowicza, Podręczny słownik medyczny angielsko-polski i polsko-angielski Przemysława i Piotra Słomskich, 250 badań laboratoryjnych. Kiedy zlecać. Jak interpretować René Caqueta.

W roku 2005 Stowarzyszenie Autorów Książek Medycznych - skupiające najznakomitsze autorytety w dziedzinie medycyny - uznało za najlepsze książki medyczne XX wieku dwa dzieła wydane nakładem PZWL: Naukę o chorobach wewnętrznych Witolda Orłowskiego oraz Anatomię człowieka Adama Bochenka i Michała Reichera - jedyny polski podręcznik anatomii wznawiany i aktualizowany od prawie stu lat.


Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>