Artykuły - Badania podstawowe


 • Postępowanie u pacjentów z retinopatią cukrzycową w świetle badania ACCORD Eye

  2012-02-28

  Autor: Łukasz Januszkiewicz,

  Retinopatia cukrzycowa to coraz częstsze powikłanie cukrzycy. W ostatnich latach przeprowadzono szereg badań, dotyczących tego zagadnienia. Jednym z ważniejszych było badanie ACCORD Eye, w którym oceniono wpływ intensywnej kontroli glikemii, intensywnego obniżania ciśnienia tętniczego oraz agresywnej terapii hipolipemizującej na progresję retinopatii u pacjentów z cukrzycą typu 2.

  Więcej »
 • Przydatność szybkich testów w cukrzycy w domowej kontroli

  2011-10-06

  Autor: Marta Zawierta,

  Istotą dobrze leczonej cukrzycy jest odpowiednio kontrolowane stężenie glukozy we krwi. Organizm ludzki odczuwa tylko ekstremalne wartości glukozy czyli wtedy kiedy stężenie we krwi jest bardzo duże lub wtedy kiedy jest bardzo małe. Dlatego bardzo ważne jest by każdy pacjent był w stanie sam zmierzyć poziom glukozy, a odpowiednio wyedukowany zareagować adekwatnie do sytuacji. Im częściej oznaczanie jest stężenie glukozy we krwi, tym większa jest szansa na wykrycie nieprawidłowości.

  Więcej »
 • Winne czy niewinne? Nowe dane na temat wirusowej patogenezy cukrzycy typu 1

  2011-07-27

  Autor: ,

  Od czasu publikacji Gamble i wsp. z 1969 roku rozpoczęło się zainteresowanie wirusami, jako możliwymi czynnikami patogenetycznymi w cukrzycy typu 1. Zainteresowania skupiły się zwłaszcza na enterowirusach - wirusach (+)ssRNA, do których należą między innymi Coxackie. Z pewnością nie są one jedynymi winowajcami, gdyż cukrzyca typu 1 to typowa choroba wieloczynnikowa. Z badań epidemiologicznych wiadomo jednak, że istnieje duże zróżnicowanie geograficzne w zapadalności na cukrzycę typu 1, a same zachorowania wykazują pewną sezonowość. Zapadalność zwiększa się też po epidemiach enterowirusowych.

  Więcej »
  enterowirusy, cukrzyca, patogeneza
 • Intensywne obniżanie LDL – czy gra jest warta świeczki?

  2011-07-27

  Autor: ,

  W 1976 roku badacze japońscy – Akira Endo i Masao Kuroda, wyizolowali z pleśni Penicillium citrinium związek, który okazał się hamować aktywność kluczowego enzymu w biosyntezie cholesterolu u człowieka – reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylokoenzymu A (HMG-CoA). Była to mewastatyna, która nie znalazła jednak szerokiego zastosowania. Odkrycie, że hipercholesterolemia i inne dyslipidemie są poważnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych rozpoczęło erę szerokiego stosowania statyn w lecznictwie. Złoty okres tych leków trwa do dziś i nic nie wskazuje na to, aby miał się szybko zakończyć. Do powszechnego użytku weszły odkryte później analogi: lowastatyna, simwastatyna, prawastatyna i fluwastatyna, a także syntetyczne pochodne. Statyny to leki skuteczne i dobrze tolerowane,  o kluczowym znaczeniu w hiperlipidemii, pierwotnej i wtórnej profilaktyce oraz terapii schorzeń sercowo-naczyniowych. Modyfikują aterogenny profil lipidowy, obniżając stężenie cholesterolu LDL i nieznacznie podwyższając HDL. Od wielu lat toczą się jednak dyskusje, jak bardzo należy obniżać stężenie aterogennej frakcji LDL, by leczenie przynosiło maksymalne korzyści, było dobrze tolerowane i nie powodowało długofalowych działań niepożądanych. Ważnym argumentem w tej dyskusji będą z pewnością wyniki opublikowanej właśnie przez prestiżowy Lancet metaanalizy 26 randomizowanych badań, obejmujących łącznie 170 tysięcy uczestników.  Autorzy postawili sobie za cel określenie bezpieczeństwa i skuteczności strategii intensywnego obniżania stężenia LDL.

  Więcej »
  lipidogram, miażdżyca, LDL
 • Genetyczne podłoże cukrzycy typu 2

  2011-07-18

  Autor: ,

  Wpływ czynników środowiskowych na rozwój cukrzycy typu 2 znany był już od dawna. Analizy zachorowalności m.in. grup emigrantów narażonych na negatywne wzorce odżywiania w nowym miejscu zamieszkania dowiodły, iż rozwijali oni zaburzenia tolerancji glukozy częściej niż ich rodacy, których styl życia pozostał bez zmian. Z drugiej strony liczne opracowania wykazały wpływ genomu na rozwój cukrzycy typu 2, a nowe technologie biologii molekularnej pozwoliły powiązać pewne konkretne sekwencje DNA ze zwiększonym jej ryzykiem.

  Więcej »
 • Insulinooporność w cukrzycy typu 2

  2011-07-18

  Autor: Edyta Kaczmarska,

  Cukrzyca typu 2 charakteryzuje się hiperglikemią, opornością na insulinę oraz relatywnie niewystarczającą sekrecją insuliny. Insulinooporność w cukrzycy typ 2 definiuje się jako brak odpowiedzi komórek na działanie biologiczne insuliny, a odpowiednie stężenie insuliny we krwi nie zapewnia normoglikemii. Insulinooporność tkanek obwodowych narasta wraz z wiekiem i przyrostem masy ciała, dlatego oporność na insulinę odnotowuje się szczególnie często u pacjentów otyłych.

  Więcej »
 • Patofizjologia cukrzycy

  2011-07-12

  Autor: Aleksandra Karbowniczek,

  W przebiegu cukrzycy, tak typu I jak i II, dochodzi do wzrostu stężenia glukozy we krwi, na skutek zaburzenia jej dokomórkowego transportu, zależnego od insuliny. Insulina, hormon produkowany w komórkach β wysp trzustkowych, umożliwia wykorzystanie węglowodanów i lipidów do celów energetycznych, odkładanie nadmiaru substancji energetycznych w postaci zapasów komórkowych oraz syntezę białek komórkowych z aminokwasów dostarczanych z pokarmem. Zaburzenia jej wytwarzania i transportu prowadzą zatem do zachwiania homeostazy organizmu i poważnych powikłań narządowych.

  Więcej »

Logowanie medi-ACCESS

Aby przeglądać ten dokument musisz być zalogowany

Rejestracja medi-ACCESS

Nie masz dostępu?

Zarejestruj się >>

Rejestracja jest bezpłatna

Regulaminy mediPORTALS.pl >>

Medi-TV

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

 • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
  dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
  dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
 • Zobacz produkty >>
 • Reklama w portalu >>